Php Api

Php ile api oluşturma

Php ile api kullanımı

Kurs

Php ile Api Oluşturma
Kimi zaman uygulamalarımız için veya projelerimiz için api oluşturmaya ihtiyaç duyarız.Kursumuzda Sıfırdan Php ile  Api oluşturmaya başlıyoruz ve rotasyon sistemi kullanarak api oluşturuyoruz.
Api oluşturma için nasıl bir yol izlememiz gerektiğini kavrıyoruz ve oluşturduğumuz api leri başka bir site üzerinden çekiyoruz.
Api ler için düzenli url yolları önemlidir bunun için proje kapsamızda rotasyon sistemi yazıyoruz.
 • Giriş
  • Tanıtım
  • Alt Yapı Kurulumu
  • Kurulum Ayarları
  • Veritabanı Kurulumu
 • Tasarım
  • Template Kurulumu
  • Template Düzenleme
 • Müşteri İşlemleri
  • Müşteri Ekleme 1. Bölüm
  • Gerekli Kurulumlar
  • Müşteri Ekleme 2. Bölüm
  • Müşteri Listeleme
  • Müşteri Düzenleme
  • Müşteri Silme
 • Middleware
  • Auth Middleware Ayarlanması
 • Gelir & Gider Kalemi
  • Gelir Gider Kalemi Oluşturma
 • Banka
  • Banka Ekleme ve Listeleme
  • Banka Düzenleme ve Silme
 • Fatura
  • Gelir Faturası Ekleme
  • Gelir Faturası Düzenleme
  • Gider Faturası Ekleme
  • Gider Faturası Düzenleme
 • İşlemler
  • Ödeme Yapma
  • Tahsilat Yapma
  • Düzenleme ve Silme
 • Düzenleme ve Geliştirmeler
  • Anasayfa Düzenleme
  • Geliştirme 1. Adım
  • Profil Düzenleme
  • Müşteri Extresi 1. Bölüm
  • Müşteri Extresi 2. Bölüm
  • Extre Düzenleme
  • İşlemleri Loglama
 • Ürün Tanımlama
  • Ürün Ekleme - Düzenleme - Listeleme
  • Ürünleri Faturaya Tanımlama
  • Stokları Gösterme
 • SON
  • Script Kodları