Php Mvc Eğitim seti

Php Mvc Kursu

Php Mvc Dersleri

Kurs

Php Mvc ve Stok Takibi kursu
PHP'nin ileri düzeydeki  MVC programlamayı bu kurs içerisinde bulabilirsiniz.
PHP MVC bölümünü tamamladıktan sonra baştan sona STOK TAKİP'i programı yazıyoruz ve bilgilerimizi kullanıyoruz.
Kendi Frameworkunu hazırlamak istiyorsanız bu kurs  sizi kesinlikle fikir sahibi yapıcaktır.Kurs içerisinde PHP işlemlerimizde kullanacağımız harika bir alt yapı hazırladık ve bu alt yapıyı kullandık.
Sizde MVC denilince fransız kalmamak istiyorsanız Kurs'a hemen başlayın.
 • Çalışma Ortamının Hazırlanması
  • Xampp Kurulumu ve Host Ayarı ( Mac )
  • Xampp Kurulumu ve Host Ayarı ( Windows )
  • Editör veya IDE Seçimi
 • MVC
  • Genel Bakış
  • MVC Klasör Yapısı
  • İndex ve Htaccess Dosyası Oluşturma
  • System Dosyası oluşturma ve Tarayıcıdan Gelen İsteği Alma
  • Controllers Dosyalarını Çağırma
  • Controllers İçindeki Methodları Çağırma
  • Controllers ve Method'lara Parametre Gönderme
  • Views Görüntü Class'ını Oluşturma
  • Controllers Class'ını Oluşturma
  • Model Class'ını Oluşturma
  • Model Dosyası Üzerinden Veri Ekleme
  • Helper Sınıfı
 • STOK TAKİBİ
  • Genel Bakış
  • Gerekli Dosyaların Hazırlanması
  • Veritabanının Oluşturulması
  • Session Manager Kodlanması
  • Kullanıcı Giriş Bölümü
  • Kategori Ekleme ve Listeleme
  • Kategori Düzenleme ve Silme
  • Ürün Ekleme ve Listeleme
  • Ürün Düzenleme ve Silme
  • Müşteri Ekleme ve Listeleme
  • Müşteri Düzenleme ve Silme
  • Stok İşlemi Ekleme ve Listeleme
  • Stok İşlemi Düzenleme ve Silme
  • Çıkış İşlemleri ve Gerekli Düzenlemeler
  • Ürün Analizi Raporlaması
  • Müşteri Analizi Raporlaması
  • Tarih Bazlı Analiz Raporlaması
  • Anasayfa Analiz Raporlaması
  • Kasa Ekleme ve Listeleme
  • Kasa Düzenleme ve Silme
  • Kasanın Stok İşlemlerine Bağlanması
  • Rapor Model Düzenlemesi
  • Kasa Analiz Raporu
  • Hızlı Arama Yapımı
  • Ürünleri EXCEL Olarak Dışa Aktarma
  • Ürünleri Excel Olarak İçe Aktarma 1. Bölüm
  • Ürünleri Excel Olarak İçe Aktarma 2. Bölüm
  • Fatura Modülü 1. Bölüm
  • Fatura Modülü 2. Bölüm
  • Kullanıcı Atama
  • Kullanıcı Yetkilendirme
  • Sipariş Dosyalarını Hazırlama ve Veritabanı
  • Sipariş Ekleme
  • Sipariş Ekleme 2. Bölüm
  • Sipariş Düzenleme ve Silme
  • Sipariş Detay Gösterme
 • Son Bölüm
  • Değerlendirme
 • MVC - 2
  • Bilgilendirme
  • Klasör Yapısı
  • App ve Controller Hazırlanması
  • Template Engine Kurulumu
  • Database Kurulumu
  • Model Oluşturma ve Kullanma
  • Template Uyarlanması
  • Route Oluşturma
  • Rotasyon Oluşturma 2. Bölüm
  • UserManager
  • Rotasyon 3. Bölüm
  • Middleware
  • Hata sayfaları Yapımı ve Route Düzenlemesi
 • MYSQL EGİTİMİ
  • Veritabanı Oluşturma - Tablo Oluşturma
  • İNSERT KULLANIMI
  • SELECT KULLANIMI
  • WHERE KULLANIMI
  • AND , OR , NOT KULLANIMI
  • LİMİT KULLANIMI
  • NULL , IS NULL , IN , BETWEEN , LIKE KULLANIMI
  • ORDER BY KULLANIMI
  • ORDER BY KULLANIMI DEVAM
  • ALIAS KULLANIMI
  • UPDATE VE DELETE KULLANIMI
  • SUM , AVG , COUNT , MIN , MAX KULLANIMI
  • Alter Kullanımı
  • Join Kullanımı
  • Group By Kullanımı
  • Having Kullanımı
  • Subquery - Exists - Union kullanımı
 • PHP Load More Yapımı
  • Bölüm 1
  • Bölüm 2
 • SORU CEVAP
  • #1