Php Eğitim seti

Php Kursu

Php Dersleri

Kurs

Sıfırdan ileri seviyeye Php kursu
PHP'nin temel konularından başlayıp orta seviyedeki ve ileri düzeydeki işlemlerine kadar olan kısımları bu kurs içerisinde bulabilirsiniz.Bütün seviyeleri tamamladıktan sonra  derslerimizde öğrenmiş olduğunuz tüm bilgileri deneme fırsatını ve bu bilgileri nasıl kullanacağınıza yönelik uygulamalarla bilgi sahibi olmuş olacaksınız.
Genel anlamda piyasadaki PHP'nin kullanım alanlarına yönelik bilgileri bu kurs içerisinde bulacasınız.
Bu kurs içerisinde sizlere PDO kullanımı , PHP API kullanımı , PHP sınıflar , PHP Güvenlik İşlemleri  gibi  birçok ileri düzeydeki bilgileri kolayca öğrenebileceksiniz.
Kurs içerisinde sektördeki popüler uygulamaların nasıl yapılacağına yönelik bilgileride bulacaksınız.
En önemlisi PHP denildiği zaman sizde fikir sahibi olmaktan daha fazlasını yapıcaksınız.
 • Giriş
  • PHP Nedir ?
 • Çalışma Ortamının Hazırlanması
  • Xampp Kurulumu ve Host Ayarı ( Mac )
  • Xampp Kurulumu ve Host Ayarı ( Windows )
  • Editör veya IDE Seçimi
 • Değişkenler
  • Değişkenlere Giriş
  • Değişkenleri Birleştirme
  • Değişkenlerde Toplama,Çıkarma,Bölme ve Çarpma Işlemi
  • Değişken Verip Tipi Işlemleri ve Yeni Değer Atama
  • Php Değişkenler Testi
 • Tür Dönüşümleri
  • Veri Tiplerinin Başka Bir Veri Tipine Dönüştürülmesi
  • Veri Tiplerinin Kontrolü
  • Tür Dönüşümü Testi
 • Çıktılama
  • Kaçış Karakterleri
  • Kaçış Karakteri Devamı
  • Çıktılama Testi
 • Sabitler Ve Yorum Satırı
  • Sabitler
  • Yorum Satırları
  • Sabitler Testi
 • Operatörler
  • Aritmetik ve Atama Operatörleri
  • Karşılaştırma , Mantıksal ve Hata Operatörleri
  • Operatörler Testi
 • Diziler
  • Dizilerin Tanımı ve Dizi Oluşturma
  • Dizileri Ekrana Bastırma Işlemleri
  • Dizi Eleman Sayısını Bulma ve Diziden Eleman Silme
  • list , array_key_exists ,array_keys ve array_values
  • array_pop , array_rand , array_count_values , array_shift ve array_search
  • array_sum , array_product , array_shuffle , array_chunk , array_combine
  • array_fill , array_fill_keys , array_flip , array_slice , array_unique
  • Diziler Testi
 • String İşlevleri
  • explode , implode , ltrim , rtrim
  • strlen , strrev , strstr , nl2br
  • parse_str , ucfirst , ucwords , md5 , sha1
  • String İşlevleri Testi
 • Denetim Yapıları Ve Döngüler
  • IF , ELSE IF ve ELSE Kullanımı
  • Switch - case Kullanımı
  • While ve For Döngüsü
  • Foreach Döngüsü
  • Include - Require
  • Denetim Yapıları ve Döngüler Testi
  • Php Bölüm Testi 1
 • Fonksiyonlar
  • Fonksiyon Tanımlama ve Çağırma İşlemleri
  • Fonksiyon Kontrolü ve Statik Değişken Kavramı
 • Dosya ve Dizin İşlemleri
  • Dosya , Dizin Varlığının Kontrolü ve Dizin Oluşturup Kaldırma işlemi
  • Dosya Oluşturma , Dosyaya Içerik Girme ve Dosya Silme
  • Dizin Içerisindeki Verilerin Listelenmesi
 • Ön Tanımlı Değişkenler
  • $_GET , $_POST , $_SERVER , $_REQUEST , $_SESSION , $_COOKIE
 • Oturum İşlemleri
  • Session Oluşturma
  • Session Varlığını Kontrol Edip Ekrana Bastırma
  • Cookie Oluşturma , Ekrana Bastırma ve Silme İşlemi
 • Tarih ve Saat
  • Saat Dilimi Belirtme ve Date Fonksiyonu
  • Time ve Mktime Kullanımı
  • Strtotime Fonksiyonu ile İleri Geri İşlemleri
 • Form İşlemleri
  • Get ve Post Türündeki Verileri Alma
  • Veri Kontrolü ve Giriş Uygulaması
  • Selecbox ve Textarea'dan Gelen Verileri Alma
  • Checkbox ve Radio inputlardan Veri Alma
  • File Türündeki İnputtan Dosya Bilgilerini Alma
 • PHP İle Veri İşlemleri
  • file_get_contents Fonksiyonu Kullanımı
  • cURL Oturumu Başlatma ve Veri Çekme İşlemi
  • cURL Referer ve Belirlenen Tarayıcı Degerini Gönderme
  • cURL Header , Timeout ve Proxy İşlemleri
  • cURL ile Veri Gönderme İşlemi
  • cURL ile resim gönderme ve gelen değeri dosyaya kaydetme
  • json_encode ile JSON Formatında Veri Oluşturma
  • json_decode ile JSON Formatındaki Veriyi Parçalama
  • XML'den Gelen Verilerin Parçalanıp Ekrana Bastırılması
 • Faydalı Fonksiyonlar
  • str_replace , rand , die
  • strpos , trim , floor , ceil , round , abs , in_array
  • eval , str_word_count , basename ,glob
  • sort , asort , rsort ,arsort ,ksort ve krsort
  • cal_days_in_month ile Ayın Kaç Gün Olduğunu Bulma
 • Veritabanı Kullanımı
  • Veritabanı Vedir ? Yeni Bir Veritabanı Oluşturma ve Bağlanma
  • Yeni Bir Tablo Oluşturma ve Veri Giriş İşlemi
  • Tablodaki Verileri Güncelleme İşlemi
  • Tablodaki Verileri Silme İşlemi
  • Tekli ve Çoklu Veri Çekme İşlemi
  • Tablodaki Verilerin Toplam Sayısını Öğrenme
  • Veritabanından Çekilen Verileri Ekrana Yazdırma İşlemi
  • order by , group by , inner join ve left join Kullanımı
  • right join ,sum, avg ve having Kullanımı
  • and , or , In , if ve like Kullanımı
  • between , min ve max Kullanımı
 • PHP Güvenlik İşlemleri
  • Gelen Sayısal ve String Türündeki Verilerin Temizlenmesi
  • PDO Güzelliği ve is_numeric Kullanımı
  • filter_var ile Fltreleme İşlemleri
 • PHP ile APİ Oluşturma
  • Baglantı Oluşturma , Dosya Yapısı ve Veri Ekleme İşlemi
  • Postman Kullanımı ve Veri Silme İşlemi
  • Veri Düzenleme İşlemi
  • Tüm Verileri Listeleme İşlemi
  • İstenilen Tek Veri Bilgilerini Gösterme
 • Sınıflar
  • Yeni Bir Sınıf Tanımlama
  • public , private , protected Terimleri ve Method Tanımlama
  • Metotlar İçerisine Parametre Gönderme
  • Set ve Get Methodları
  • Miras Alma İşlemleri ( Extends )
  • Methodlar İçerisinden Veri Döndürme
  • Kurucular ( construct ) ve Yıkıcılar ( destruct )
  • Self ve Parent Kullanımı
  • Abstract ve Interface Kullanımı
  • Namespace Kullanımı
  • Zincirleme Method Kullanımı
 • Üyelik sistemi oluşturma
  • Genel Bakış , Dosya yapısı ve Veritabanının Oluşturulması
  • Bağlantı Dosyaları , Session Manager ve Kayıt Sayfası
  • Kullanıcı Kayıt Yapma İşlemi
  • Helper Sınıfı Oluşturma
  • Kullanıcı Varlığının Kontrolü
  • Giriş İşlemi ve Beni Hatırla Yapımı
  • Çıkış İşlemi ve Bilgilerin Ekrana Bastırılması
  • Profil ve Şifre Düzenleme Yapımı
  • Profil Fotoğrafı Yükleme İşlemi
  • Şifremi Unuttum Yapımı
  • Kullanıcı Haraketlerini Loglama
  • Online Üyeler listeleme
  • Kullanıcı Detay Sayfası
 • PHP İle Üyeler Arası Mesajlaşma Bölümü Yapımı
  • Tabloların Oluşturulması , Bağlantı Kodları ,Mesaj Gönderme ve Listeleme Sayfası
  • Mesaj Detay Sayfası ve Özel Mesajlaşma Sayfası
 • PHP İle Sık Kullanılan Uygulamalar
  • PHP ile Ziyaretçi Defteri Yapımı
  • Blog veya Ürünlerinize Oylama Sistemi Yapımı
  • Session ve Array Kullanarak Çoklu Dil Eklentisi
  • Session Kullanarak Alışveriş Sepeti Yapımı
  • Sayfalama Yapımı
  • EXCEL Oluşturma
  • PDF Oluşturma
  • Dosyaları ve Dizinleri Zipleme
  • Bir Sitedeki Belirtilen Verileri Alma
 • Link Kısaltma Uygulaması
  • Genel Bakış ve Dosya Yapısını Oluşturma
  • Anasayfanın Oluşturulması
  • Bağlantı Kodlarının Hazırlanması
  • Veri Ekleme İşlemi Yapılması
  • Veri Kontrol İşleminin Yapılması
  • Yönlendirme İşlemlerinin Ayarlanması
  • .htaccess Dosyasının Ayarlanması
  • Uygulama sonu
 • PHP ile Müşteri Takip Uygulaması
  • Tema İndir ve Dosya Yapısı Oluşturma
  • Veritabanı Ayarlaması
  • HTML Sayfaları PHP Sayfasına Ayarlama
  • SessionManager Kodlaması
  • Bağlantı Kodlarını Oluşturma
  • Giriş Bölümünü Oluşturma
  • Müşteri Ekleme / Listeleme Bölümü
  • Müşteri Düzenle ve Silme Bölümü
  • Müşteriye Ait işlem / Ekleme / Silme / Düzenleme / Listeleme
  • İşlem Raporlama Yapımı
  • Yapılan İşlemleri Loglama
  • Anasayfada Yapılan İşlemleri Gösterme
  • Çıkış Bölümünü Oluşturma
 • PHP AJAX
  • PHP AJAX Değerlendirme ve Dahil Etme
  • PHP AJAX Veritabanına Veri Ekleme
  • PHP AJAX Veritabanına Veri Ekleme 2. Bölüm
  • PHP AJAX Veri Çekme
  • PHP AJAX Anlık Veri Çekme
  • PHP AJAX JSON Türündeki İşlemler
  • PHP AJAX JSON Türündeki İşlemler 2. Bölüm
  • PHP AJAX DATATABLE
 • PHP ANKET UYGULAMASI
  • Veritabanının Hazırlanması
  • Anket Oluşturma 1. Adım
  • Anket Oluşturma 2. Adım
  • Anket Görüntüleme ve Cevaplama
 • PHP Load More Yapımı
  • Bölüm 1
  • Bölüm 2
 • Tasarım Desenleri
  • Instance Kullanımı
 • Udemy API
  • Kurs Yorumlarını Çekmek
  • Kurs Konularını Çekmek
 • Son Bölüm
  • Değerlendirme
 • MYSQL EGİTİMİ
  • Veritabanı Oluşturma - Tablo Oluşturma
  • İNSERT KULLANIMI
  • SELECT KULLANIMI
  • WHERE KULLANIMI
  • AND , OR , NOT KULLANIMI
  • LİMİT KULLANIMI
  • NULL , IS NULL , IN , BETWEEN , LIKE KULLANIMI
  • ORDER BY KULLANIMI
  • ORDER BY KULLANIMI DEVAM
  • ALIAS KULLANIMI
  • UPDATE VE DELETE KULLANIMI
  • SUM , AVG , COUNT , MIN , MAX KULLANIMI
  • Alter Kullanımı
  • Join Kullanımı
  • Group By Kullanımı
  • Having Kullanımı
  • Subquery - Exists - Union kullanımı